FUNDACJA ŻYWIOŁY ZIEMI

FUNDACJA ŻYWIOŁY ZIEMI

W lutym 2017 roku z grupą zaprzyjaźnionych i kreatywnych osób powołaliśmy FUNDACJĘ ŻYWIOŁY ZIEMI z siedzibą w Nowym Stawie. Chcąc poznać swoich sąsiadów – mieszkańców Nowego Stawu – zorganizowaliśmy Warsztaty Ceramiki, których celem była integracja lokalnej społeczności.

CZŁONKOWIE I STATUT FUNDACJI

Wiedzę, energię i dobre wzorce czerpiemy z udziału w warsztatach organizowanych przez Warszawską Fundację Wspomagania Wsi takich jak: „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw” i „Projekt. I co dalej?” (2018 r.), „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową” i  „Komunikacja w społeczności lokalnej” (2019 r.)  Udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich – Akademia Skutecznego Działania MARÓZ 2019 było ukoronowaniem dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności.

Statut_fundacji_Zywioly_ziemi

REALIZOWANE PROJEKTY

2017 – Projekt współfinansowany przez Gminę Niemce: „Wspieranie i upowszechnianie kultury – Warsztaty ceramiki artystycznej i garncarstwa ludowego” integracja mieszkańców Nowego Stawu.

2018 – Projekt współfinansowany przez Gminę Niemce: „Wspieranie i upowszechnianie kultury – Warsztaty ceramiki artystycznej i garncarstwa ludowego” dla mieszkańców Nowego Stawu.

2020 – Projekt grantowy, Grantodawca: Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym dziedzictwem, w tym jego promocja „Buszując w ziołach” dla mieszkańców gminy Niemce.

Zapisz się do Newslettera