Glina szamotowa

...wystarczy trochę wody, ognia, ziemi i powietrza- tego bez czego nie da się żyć...

ilasta skała osadowa, powstała najczęściej w okresie czwartorzędu w wyniku nagromadzenia osadów morenowych. Po oczyszczeniu i przetworzeniu do celów wytwarzania ceramiki określana jako masa ceramiczna. Barwa glin czwartorzędowych zależy od zawartości i stopnia utlenienia koloidalnych cząsteczek uwodnionych tlenków żelaza i manganu. W warunkach utleniających przeważają barwy od żółtej poprzez czerwoną do brunatnej, w warunkach redukcyjnych glina może być jasnoszara, szara, szarozielona.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.