WARSZTATY DLA DZIECI

Odbywają się w soboty w godz. 10.30 – 12.30.  Koszt 160 zł./os., rodzeństwo 150 zł./os. za 4 kolejne obecności na zajęciach.

Płatność zawiera materiały i wypalanie prac, które są własnością autorów.

WARSZTATY DLA DOROSŁYCH

Odbywają się w poniedziałki i piątki w godz. 16.00 – 20.00. Koszt 100 zł. 7 godzinny karnet. Płatność zawiera materiały, narzędzia, formy, szablony itp. Wypalanie prac to odrębny koszt dla uczestnika  zależny od ich wielkości, regulowany cennikiem gabarytowym dostępnym w pracowni.

KALENDARIUM ZAJĘĆ

KALENDARIUM ZAJĘĆ

WARSZTATY DLA SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Warsztaty trwające 1,5 g. zegarowej:
– modelowanie ręczne w glinie
– krótka charakterystyka procesu technologicznego w ceramice z przykładami prac
Cena zajęć:  25 zł/os w naszej pracowni, 30 zł/os w Państwa placówce; (opiekunowie nieodpłatnie)

2. Warsztaty trwające 2,5 g. zegarowej
(dla dzieci powyżej 8 lat):
– jak wyżej plus toczenie na kole garncarskim przez każdego uczestnika z pomocą instruktora
Cena zajęć 30 zł/os w naszej pracowni (opiekunowie nieodpłatnie)

Prace po wysuszeniu i wypaleniu dostarczamy do placówki. Dowóz prac na terenie Lublina jest wkalkulowany w koszt zajęć, poza miastem dodatkowa odpłatność w zależności od odległości (dowóz lub przesyłka).

W pracowni można pomieścić do 20 osób w pomieszczeniu, dlatego proponujemy rozważenie podziału większych grup; w plenerze do 50 osób.

WARSZTATY PLENEROWE W NOWYM STAWIE

Warsztaty trwające około 3-5  g. zegarowych (zależnie od liczebności grupy)
(dla dzieci od 7 lat):
– omówienie techniki zdobienia będącej przedmiotem warsztatów – RAKU
– szkliwienie biskwitowej ceramiki (każde dziecko otrzymuje biskwitową pracę)
– wypalanie poszkliwionych prac w specjalistycznym piecu gazowym
– czas na zabawy, gry oraz kiełbaski z ogniska
– wyjmowanie i oczyszczanie wypalonych prac
– wystawa powstałych prac, które są własnością dzieci

Cena zajęć 40 zł/osoba (opiekunowie nieodpłatnie),
– cena obejmuje prowiant na ognisko (kiełbaska, pieczywo, dodatki),
– minimalna ilość uczestników 20 osób
– maksymalna ilość uczestników 50 osób

Rezerwując termin spotkania prosimy o podanie wieku uczestników oraz liczebności grupy / klasy.

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTAT

  KURSY CERAMIKI

  Minimum dwa razy w roku organizujemy kursy obejmujące zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktykę. Kurs stanowi 30 godzin zajęć. Po zakończeniu kursu wydajemy zaświadczenia o nabytych umiejętnościach oraz foldery zawierające zagadnienia podejmowane w trakcie kursu. Koszt kursu to 1145 zł netto.

  Nasze doświadczenie i kompetencje w dziedzinie ceramiki potwierdza udział w projekcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej polegającym na aktualizacji Krajowych Standardów Kompetencji Zawodowych dla zawodów: Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych (731402), Zdobnik ceramiki (731609) i Zdobnik szkła (731610) jako Przewodniczący Zespołu Eksperckiego w 2013 i 2018 roku.

  ZAPISZ SIĘ NA  KURS

   Warsztaty rękodzielnicze

   Organizujemy warsztaty okolicznościowe i tematyczne: Piernikowo, Pisankowo, Druk na tkaninie, Łapacze snów i inne.